UHLÍ

 • Navazování obchodních kontaktů.
 • Vytváření firemních konsorcii.
 • Kapitálových a majetkových vstupech /účastech/ do jiných firem a podniků.
 • Zakládání filiálek podniků v zahraničí.
 • Budování a utváření strategických firemních cílů a to krátkodobého j dlouhodobého charakteru.
 • Aplikaci celosvětových trendů vedoucích k tvorbě řešení úspor a zvyšování finančního zisku.
 • Akvizicích a fúzování firem.
 • Analýzách a předpokladech vývoje cen akcií tuzemských firem na tuzemské burze.
 • Analýzách a předpokladech vývoje cen akcií nadnárodních (zahraničních) firem na mezinárodních burzách.
 • Výběru vhodných organizací, které zajišťují obchodování na tuzemské burze s akciemi.
 • Výběru vhodných organizací, které zajišťují obchodování na mezinárodních burzách s cennými papíry a komoditami.
 • Nákupu jednotlivých firem a cenných papírů firem, které souvisí s uhelným a energetickým průmyslem a obchodem a veškerými druhy odvětví, které se tohoto průmyslu týkají.
 • Kompletním řešením železniční a silniční přepravy uhlí.
 • Výběru a zajištění firem provozujících přepravu uhlí.
 • Budování a plánování maloobchodního i velkoobchodního prodeje uhlí, v jednotlivých lokalitách.
 • Budování a plánování maloobchodní i velkoobchodní sítě.
 • Výběru nových lokalit (regionů) pro účely maloobchodního i velkoobchodního prodeje uhlí.
 • Výběru dodavatelských firem, které vyrábí technologické celky a provádí montáž technologií.
 • Výběru dodavatelských firem, které provádí výstavbu staveb.
 • Plánování, výběru lokalit a budování přímých investic na zelené louce.


Dále nabízím poskytování:


 • Názoru, analýz a informaci o vývoji mezinárodního uhelného průmyslu a obchodu, které mají vliv na tento obor v tuzemsku.
 • Informací, které se týkají i geografických znalostí a zkušeností o stávajícím a nově vznikajících regionech s významem pro uhelný průmysl a obchod ve světě.
 • Informací o stavu celkové infrastruktury uhelného průmyslu a vybavenosti v daných regionech v různých částech světa a možností uplatnění se v nich.
 • Hledání možností importu a exportu uhlí na veškeré druhy trhů.
 • Vyhledávání odborných organizací a institucí, při řešení specializovaných problému a rizik.