ELEKTRO ENERGIE

 • Výběru obchodních partnerů.
 • Rozvoji dalších obchodních aktivit.
 • Propagaci firmy.
 • Zlepšení celkové konkurence schopnosti.
 • Průzkumu trhu.
 • Navazování obchodních kontaktů.
 • Návrzích a zakládání nových společných organizací, nebo podniků.
 • Kapitálových a majetkových účastech / vstupech / do jiných firem.
 • Návrzích, řešení a realizaci společných akvizic (fúzí) firem.
 • Návrzích, řešení a realizaci společných firemních konsorcií.
 • Výběru obchodních partnerů pro účely společných projektů, nebo konsorcií.
 • Řešení a vedení průmyslové strategie firem.
 • Budování a utváření strategických firemních cílů a to krátkodobého i dlouhodobého charakteru.
 • Analýzách a předpokladech o vývoji cen akcií tuzemských firem.
 • Analýzách a předpokladech o vývoji cen akcií zahraničních firem.
 • Nákupu akcií tuzemských firem na tuzemské burze.
 • Aákupu akcií zahraničních firem na zahraničních burzách.
 • Výběr vhodných organizací, které zajišťují obchodování s cennými papíry na tuzemské burze.
 • Výběr vhodných organizací, které zajišťují obchodování s cennými papíry a komoditami na mezinárodních burzách.
 • Návrh a realizaci nákupu jednotlivých firem, nebo jejich částí, které souvisí s teplárenským a energetickým oborem a veškerými druhy odvětví, které se tohoto oboru týkají.
 • Zvyšování počtu maloodběratelů a velkoodběratelů.
 • Výběru obchodních partnerů, které zajišťují suroviny pro teplárenství i energetiku v tuzemsku.
 • Plánování, rozvoj a budování kompletní teplárenské i energetické infrastruktury.
 • Plánování a realizaci rozvojových projektů v jednotlivých městech a regionech v ČR.
 • Výběr lokalit, plánování a realizaci veškerých přímých investic na zelené louce v ČR.
 • Navyšování tržní kapitalizace.
 • Výběru dodavatelských firem, které provádí výstavbu staveb občanského i průmyslového charakteru.
 • Výběr firem, která vyrábí technologická zařízení a provádí jejich montáž.
 • Navyšování tržní kapitalizace.
 • Vyhledávání odborných organizací a institucí, při řízení specializovaných problémů a rizik.
 • Výběru vhodných bankovních, pojišťovacích a finančních organizací poskytujících služby pro podnikání v oboru.
 • Řízení veškerých finančních záležitostí a otázek např. při struktuře kapitálu, jednotlivých kapitálových oborech, orientaci na kapitálových trzích apod.
 • Dále nabízíme specifické služby, které jsou mezinárodního charakteru.

Nabízíme poskytování:


 • Názorů, analýz a informací o vývoji mezinárodního teplárenského i energetického průmyslu a obchodu, včetně skutečností, které mají vliv na tento obor i v tuzemsku.
 • Aplikaci nově vznikajících celosvětových trendů vedoucích k tvorbě řešení úspor a zvyšování finančního zisku.
 • Služeb o zlepšování mezinárodní spolupráce v teplárenství a energetice.
 • Služeb, které se týkají znalostí, informací a skutečností o stávajících a nově se rozvíjejících regionech ve světě s významem pro teplárenství a energetiku.
 • Služeb o vyhledávání nejvýhodnějších obchodních partnerů ve světě pro nákup surovin nutných pro teplárenství a energetiku.
 • Služeb o stávajících, nebo rozvíjejících se nalezišť surovin ve světě určených pro energetiku a teplárenství.
 • Služeb o rozvoji kompletní teplárenské a energetické infrastruktury v jednotlivých státech a regionech světa tj. zejména v rozvojových zemích.
 • Služeb o zlepšení mezinárodního teplárenského a energetického průmyslu a obchodu a jeho celkového rozvoje.
 • Názorů, informací a návrhů na rozvojové projekty, které mají tuzemský i mezinárodní význam.
 • Služeb, při návrzích a realizaci akvizice mezinárodních firem.
 • Služeb, při nákupu zahraničních firem, je již činnost souvisí s teplárenským a energetickým oborem.
 • Názorů, informací a realizaci o mezistátních i tuzemských tras energetických soustav.