PORADENSTVÍ V ENERGETICKÉM PRŮMYSLU A OBCHODU

Firma Jiří Pupp byla založena roku 2004, aby poskytovala poradenskou a konzultační činnost, pro organizace a instituce působící ve střední Evropě, ale i zcela mezinárodně. Firma poskytuje odbornou činnost podnikatelských, finančních, ekonomických a organizačních poradců. Služby poskytujeme nadnárodním korporacím, velkým firmám, státním institucím, kapitálovým investorům i středním a malým podnikům. Firma může působit i jako externí poradce pro organizace, které se zabývají obdobnou činností a působí mezinárodně.


Služby se týkají odborných vědomostí, informací, analýz a názorů o geografickém rozložení států, jejich celkové hospodářské síle a působnosti nadnárodních i velkých firem v různých regionech světa a jejich možnostech uplatnění se v nich.


Znalosti, vědomosti a informace se týkají většiny nadnárodních a významných z jednotlivých průmyslových oborů, ale zejména z energetického průmyslu a obchodu tj. ropný, plynárenský a uhelný sektor. Jedná se o znalosti jejich tržní kapitalizace, výrobních kapacitách, počtu filiálek v zahraničí, počtu zaměstnanců a ekonomických a politických souvislostí. Poskytujeme schopnosti analyzovat, sledovat a vyhodnocovat jejich stávající a rozvíjející obchodní činnost, jak v tuzemsku i po celém světě, včetně možností akvizic těchto firem ze stejných druhů podnikání, nebo příbuzných oborů. Služby zahrnují strategické poradenství např. vývoj dlouhodobého strategického plánu, včetně vyhodnocování potencionálních obchodních a akvizičních příležitostí, možností expanze na nové trhy. Dále poskytujeme finanční služby např. vyhodnocení potřeb financování a presentace firem i potencionálním investorům. V oblasti malých a středních podniků v tuzemsku také vyhledáváme strategické investory vhodné pro kapitálovou účast. Na základě přehledu o působení mezinárodních firem vyhodnocujeme situaci ohledně možnosti přímých investic na zelené louce v tuzemsku i ve světě. Znalosti a zájem není pouze o obchodní činnost světových firem z vyspělých průmyslových zemí severní Ameriky a západní Evropy, ale i ze zemí Asie, Afriky a jižní Ameriky.


Další poskytovanou službou je předpokládat situaci na mezinárodních burzách s komoditami a cennými papíry.


Specializace firmy spočívá v tuzemském a zejména mezinárodním energetickém průmyslu a obchodu tj. ropný, plynárenský a uhelný sektor. Skutečně velmi důležitou složkou v činnosti firmy je absolutní a úplná znalost historie tuzemského a celosvětového ropného a plynárenského průmyslu, až po první komerční vrt, který se na světě uskutečnil. Znalosti a přehled o celkové historii obou průmyslů, až po současné dění se týká jednotlivých zemí, ale také historického vzniku, celosvětového rozvoje a působení všech mezinárodních ropných a plynárenských společností známých v oboru jako „Sedům Sester“. Kompletní znalosti historického rozvoje poskytuje přesné pohledy, analýzy a informace sofistikovaného charakteru na současné dění na mezinárodní scéně energetického průmyslu a odchodu.


Široké vědomosti a znalosti, které sahají do všech oblastí souvisejících s energetickým průmyslem a obchodem a jsou velmi detailně rozpracovány s ohledem na veškeré politické a hospodářské skutečnosti, které se daného problému týkají t.j. posouzení role a vlivu konkurence, současné politické denní v daném, vhodnosti působení v regionu vzhledem k historickým skutečnostem a souvislostem. V tomto oboru uplatňujeme především mezinárodně politicko-hospodářsko-ekonomický přehledem, včetně znalostí a informací o minulém a především současném stavu a rozvoji jednotlivých zemích a regionech v různých částech.


Služby zahrnují i komplexní rozbor stávající a nově se realizující infrastruktury a aktivit, které souvisí s podnikatelským oborem v daných regionech a zemích, včetně volby a výběru vhodných řešeni o plánech a uskutečňování aktivit klienta. Při veškerých znalostech a vědomostech jsme schopni vypracovat projekt, který bude vhodný nejen pro jednu firmu, ale i pro konsorcium firem. Poradenství, při společném konsorciu je, vždy pečlivě vybíráno po zvážení všech skutečností, které zaručují optimální možnosti pro úspěšné realizování a pozdější úspěšné fungování na dané věci /projektu/. Firmy pro společné konsorcium se vybírají na základě historie kulturní i firemní v daném regionu, až do prvopočátku ropného a plynárenského průmyslu. Následuje analyzování možností odbytu na produkt/y z regionu, kde konsorcium vzniká, náklady na finanční investice, případná rizika a jejich již stávající společné aktivity.


Služby se poskytují a jsou vhodné nejen pro firmy a různé organizace z vyspělých průmyslových zemí, ale i z postkomunistických států a rozvojových států, kde jsou popř. tyto energetická odvětví pod státní správou a nikoliv privátní. Veškeré možnosti služeb se dají využívat pro účely dotyčného klienta, aby mu bylo vyhověno ve všech jeho požadavcích. Široké vědomosti a přehled, které sahají do všech oblastí energetického průmyslu a obchodu mohou napomoci klientovi k efektivitě, pružností a k rychlejší reakci, při řešení problémů a to jak v tuzemsku, tak i v jakékoliv části světa. Při svých službách nabízíme také vzácnou možnost pohledu na danou problematiku ze všech možných úhlů a faktorů, tak jak jsou viděny spotřebiteli, konkurencí a stávající politickou garniturou. Aktivně spolupracujeme v ČR s českým Plynárenským Svazem /ČPS/, Českou Asociací Petrolejářského Průmyslu a Obchodu /ČAPPO/ a Zaměstnavatelským Svazem Důlního a Naftového Průmyslu /ZSDNP/.


V každé nabídce pro jednotlivý energetický obor je škála služeb, z níž každá konkrétní služba skrývá mnoho informací a znalostí, které se dají využít pro účely každého klienta a jeho individuálních potřeb pro jeho zájmy /aktivity/ ve střední Evropě, ale zejména po celém světě.


Na světě není skutečně region, o kterém by nebylo možné podat informace, aby dotyčný klient se mohl rozhodnout pro své, nebo společné působeni v daném regionu, včetně poskytnutí informací o výhodnosti či nevýhodnosti v regionu.


Nabízím stručně uvedené nabídky pro účely, plynárenství, ropy a uhelného sektoru.


Přeji vám osobně mnoho dobrého. Pohody a radosti, při další práci u nás i po celém světě.


Jiří Pupp