PLYN

 • Navazování obchodních kontaktů.
 • Návrzích a zakládání nových společných podniků.
 • Kapitálových a majetkových účastech /vstupech/ do jiných firem a podniků.
 • Akvizicích a fúzí firem.
 • Vytváření firemních konsorcii.
 • Výběru zemí a zakládání filiálek firem v zahraničí.
 • Aplikaci nově vznikajících celosvětových trendů vedoucích k tvorbě řešeni úspor a zvyšování finančního zisku.
 • Budování a utváření strategických firemních cílů a to krátkodobého j dlouhodobého charakteru.
 • Analýzách a předpokladech vývoje cen komodit na světových burzách.
 • Analýzách a předpokladech vývoje cen akcií tuzemských na tuzemské burze.
 • Analýzách a předpokladech vývoje cen akcií zahraničních firem na mezinárodních burzách.
 • výběru vhodných organizací, které zajišťují obchodování na tuzemské burze a na mezinárodních burzách s cennými papíry a komoditami.
 • Nákupu jednotlivých firem, nebo cenných papírů firem, které souvisí s plynárenským průmyslem a obchodem a veškerými druhy odvětví, které se tohoto oboru týkají.
 • Plánování a výstavbě nových plynovodů, které slouží pro účely evropského i mezinárodního charakteru, které vedou přes území ČR i mimo území ČR.
 • Plánování a fyzické výstavbě a propojování plynovodů, které slouží pro účely v tuzemsku.
 • Zvyšování počtu maloodběratelů a velkoodběratelů.
 • Dynamickém rozvoji plynárenské infrastruktury v jednotlivých regionech v ČR.
 • Plánování a výstavbě terminálů LNG.
 • Plánování, budování a rozšiřování sítě ČS CNG.
 • Výběru nových lokalit pro provoz ČS CNG.
 • Plánování budování jednotlivých ČS CNG.
 • Výběru dodavatelských firem, které provádí výstavbu staveb.
 • Výběru dodavatelských firem, které vyrábí technologická zařízení a provádí jejích montáž.
 • Plánování, výběru lokalit a budování přímých investic na zelené louce.

Dále nabízím poskytování:


 • Vyhledávání odborných organizací a institucí, při řešení specializovaných problému a rizik.
 • Názoru, analýz a informaci o vývoji mezinárodního plynárenského průmyslu a obchodu, které mají vliv na tento obor v tuzemsku i ve světě.
 • Názorů, analýz a informací mezinárodním o stavu a vývoji plynárenské infrastruktury a vybavenosti v daných regionech v jednotlivých částech světa a možnostech uplatnění se v nich.
 • Hledání importu a exportu na veškeré druhy trhů.